Q)Wat houdt het herroepingsrecht in?
A)Als consument heeft u herroepingsrecht. Dit betekent dat u te allen tijde de mogelijkheid heeft om een product dat online besteld is, binnen een bepaalde periode te retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Om het product te beoordelen is het niet noodzakelijk om het product uit de verpakking te halen, daarom is de verpakking verzegeld. Indien de verzegeling van de verpakking is verbroken leidt dit tot een waardevermindering welke bij u in rekening zal worden gebracht.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
 

Q)Hoe kan ik aanspraak maken op het herroepingsrecht?
A)Als u kenbaar wilt maken dat u uw bestelling wilt herroepen stuurt u het ingevulde herroepingsformulier binnen 14 dagen na ontvangst naar info@piggyproofshop.com. Na versturen van het formulier heeft u 14 kalenderdagen om het product terug te sturen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Modelformulier herroepen