Q)Is er een risico op het inhaleren van Nano Siliciumdioxide deeltjes? En zo ja, dringen deze Nano deeltjes diep in het lichaam?
A)Piggy Proof Premium Protectors en Active Perfume bevatten Nano Siliciumdioxide deeltjes. De producten worden met behulp van een pompspray op het te behandelen oppervlak gespoten. De gebruikte spraynozzles vormen druppels met een grootte van > 100 micrometer, de omvang van deze druppels is zodanig groot dat ze worden afgevangen in de luchtwegen waardoor ze de longen niet bereiken.